ئەپەکانمان

ئەپەکانمان بە خۆڕایی داببەزێنە

IOS
بۆ هەموو ئایفۆن و ئایپادەکان
کاردەکات لەسەر ئای ئۆ ئێسی 10 یان بەرزتر
جێگیر
دابەزاندنی خۆڕایی
دابەزاندن
چۆنیەتی دابەزاندن؟

Android
هەموو ئامێرەکانی ئەندرۆید
کاردەکات لەسەر ئەندرۆیدی 4 یان بەرزتر
جێگیر
دابەزاندنی خۆڕایی
دابەزاندن
چۆنیەتی دابەزاندن؟

Windows
هەموو ئامێرەکانی ویندۆز
کاردەکات لەسەر ویدنۆز 7 یان بەرزتر
جێگیر
دابەزاندنی خۆڕایی
دابەزاندن
چۆنیەتی دابەزاندن؟